Europos Sąjungos parama

SKATINTI LABAI MAŽŲ, MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ SKAITMENINIMĄ, FINANSUOJANT E. PARDAVIMO SANDORIŲ SUDARYMO SPRENDIMŲ DIEGIMĄ, PASLAUGŲ IR PRODUKTŲ KONFIGŪRAVIMĄ IR VIZUALIZACIJĄ

Projekto tikslas – įdiegti UAB “Ekologinė sfera” e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimus, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją.

Projektas įgyvendinamas pagal pažangos priemonę Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų.

Projekto biudžetas – 48 400 Eur.

ES fondo skirta finansavimo suma – 24 200 Eur.

Projekto įgyvendinimo trukmė  2024 m. gegužės – 2025 m. balandžio mėn.

Projekto vykdytojas UAB “Ekologinė sfera”.